Om Maria

Maria är utexaminerad teaterpedagog från Örebros universitet, där hon även utbildade sig i ämnet rytmik. Sedan dess har hon undervisat i teater på olika sätt, på skolor, dagliga verksamheter inom LSS och kvällskurser. 

Hon har gått 2 år på Kulturamas musikallinje, där hon fördjupade sig i musikalgenren och även ämnena dans och sång. Det musikaliska använder hon i teaterundervisningen och jobbar gärna in musik och rörelse i gruppernas föreställningar. 

Utöver detta har Maria läst kurser i skrivande och berättande och fysisk teater. Från den fysiska teatern använder hon ofta metoden att arbeta fram karaktärer utifrån och in, att börja med skådespelarkroppen för att komma åt känslan. 


Hon jobbar deltid deltid på täby kulturskola som teaterlärare men har även andra teaterkurser i egen regi.
 

 

 

 

Utblildning

Teaterpedagog-program        Örebro Universtitet

Rytmik-kurser                        Örebro Universitet

Från text till teater-kurs          Örebro Missionsskola

Musikallinjen 1&2                   Kulturama

Fysiskteater-kurs                   Betelseminariet